Utrustning för provtagning & övervakning av grundvatten

För grundvattenmätning har vi olika typer av mätutrustning. Djup eller klucklod för mätning av grundvattennivån i grundvattenrör.

Skall du ta vattenprover i grundvattenrör har vi bailers och olika typer av pumpar från Waterra, allt från små enkla handpumpar till mer avancerade pumpar

 

Miljö och grundvatten provtagning