Sonderings­utrustning

Vi erbjuder all typ av sonderingsutrustning. Vi har stänger och spetsar till vikt-/trycksondering, hejarsondering, vingprovning och slagsondering.

Behöver du tillbehör i form av hejarspetsar, rundspets, vridenspets, nyckar, så har vi det mesta, eller kan genom våra leverantörer ta fram en lösning som passar dig.

Sonderingsutrustning Geofound AB