Sand, Bentonit & Leca – Förbrukningsmaterial till Geoteknik

Vi lagerhåller filtersand, bentonit, kallasfalt, Leca och dexlar som används vid fyllnad och lagning efter installation av tex grundvatten- eller miljörör.

Sand, Bentonit, Leca mm