Stagsystem till ditt grundläggnings­projekt

Vi levererar olika typer av stag. Genom vår samarbetspartner och leverantör BBR Network levererar vi olika typer av stag lösningar beroende på vilken typ av applikation man är intresserad av. BBR Network är en av världens största producent av stag produkter. BBR Network levererar från det lilla projektet till världens största Broar. Nedan beskriver vi de typer av stag vi kan leverera till dit projekt.

SDX stag, ett självborrande stag av samma typ som MAI eller Ichebeck titan

Självborrande stag som är enkelt att installera och lämpar sig som spontförankring, micropåle, eller släntspikning

Läs mer