Service & kalibrering av geoteknisk utrustning

Service av maskiner är vår vardag! Vi är ett stort team vi hjälps åt med service och reparationer på vår verkstad i Huddinge, eller så kommer vi ut till er för lättare reparationer i fält. Vi har över 25 års erfarenhet av Geomachine, vilket är lika länge som Geomachine har funnits, så vi var med från början.

Service

Vi på Geofound är väl insatta i hur våra maskiner fungerar och kan därför snabbt göra felsökningar och identifiera felet och åtgärda för att våra kunder snabbt kan vara ute på fält och borra igen. Vi vet hur betydelsefullt det är för kunden att maskinerna rullar. På vår verkstad i Huddinge har vi ett stort lager av reservdelardelar till olika maskiner för att snabbt kunna serva eller reparera kundernas maskiner.

För att kunderna runt om i Sverige skall få god service har vi ett antal samarbetspartner i form av olika verkstäder på de större orterna där vi har sålt maskiner. Vi har partners i följande städer som är väl förtrogna med geotekniska borriggar. Luleå, Umeå, Sundsvall, Norrköping och Kalmar.

instrumentering av olika typer

Kalibrering

För att maskinerna skall uppfylla standarden för geotekniska fältundersökningar, skall maskinen 1 gång per år kalibreras. Vi kontrollerar att givarna visar rätt värden och har en våg för att kontrollera att matningstrycket visar rätt värde. Är det något som avviker får vi justera maskinen för att den skall uppfylla standarden.

För att att ha god service i hela landet genomför vi regelbundet och efter kundernas önskemål kalibreringsresor över hela landet. Vi brukar samla ihop alla kunderna på en ort och vid ett och samma tillfälle göra ett större antal kalibreringar för att minimera kostnaderna för kunderna.

Utbildning

Vi utför efter önskemål kundanpassade utbildningar och deltar även som utbildare i våra branschföreningar Sveriges Geotekniska förening(SGF) och Svensk Grundläggning Vi kan hålla utbildningar i hur maskinen fungerar, hur olika metoder borrmetoder skall genomföras, eller hur man utför service och underhåll på sin maskin.

Vi tycker utbildning är en viktig del i vårt jobb, därför lägger vi stor del av vår tid i detta. Kontakta oss för mer information om utbildningar.