Grundvattenrör för provtagning & övervakning av grundvatten

Ska du sätta grundvattenrör har vi utrustningen för dig, vi har 1”, 2” grundvattenrör, vi har filter av olika typer och dimensioner. Skall det vara med hål eller slitsat, vi har det mesta. Det vanligast är vanliga obehandlade rör , men vi har även galvade eller rostfriarör.

Skall du mäta portrycket erbjuder vi portrycksspetsar typ BAT / Geon spetsar och tillhörande mätutrustning

grundvattenrör