Wassara vattendriven hammarborrning

Geofound är återförsäljare för Wassaras geotekniska hammare, dvs vi säljer Wassaras hammare upp till W80 för geotekniskborrning. Wassara har även utvecklat en engångshammare WICS för att borra ned i tex dammar och sen kunna utföra portrycksmätning, vattennivå mätning, det blir ett färdigt grundvattenrör efter installation.

 

Wassara