instrumentering

Instrumentering & Instrumenterings­utrustning

Genom våra leverantörer erbjuder vi instrumentering av olika typer, bland annat: Stagkraftmätning av stag i sponter, Inklinometermätning av markrörelser, Portrycks­mätning & Grundvattenmätning och portrycksmätning i dammar med Wassara.

All mätning kan automatiseras

Genom en webbportal kan man sedan avläsa resultaten och larm skickas ut om larmvärden uppnås.

instrumenterings verktyg