Nytt uppsamlingssytem från Geomachine

På Grundläggningsdagen visade vi Geomachines nya uppsamlingssystem för geotekniska undersökningar, ett bland många andra nyheter vi har på Geofound.

Idag var vi ute med Danmag och startade upp systemet för att köra det live.

Totalt körs det idag 10 system i Skandinavien, men Danmag är först ut i Sverige att köra det live i ett projekt.