BAT Grundvatten­provtagare

BAT Grundvattenprovtagare används ihop med BAT MKIII Filterspets för diskret provtagning av porvatten och porgaser.

Huvudfördelarna med BAT provtagningssystem är följande:

  • Liten omsättningsvolym, cirka 8 ml.
  • Ytterst begränsad extern påverkan. Provet förseglas hermetiskt vid provtagningsnivån och in-situtillståndet bevaras.
  • I stort sett obefintlig hydraulisk lyfthöjd möjliggör diskret provtagning på väldigt stora djup.
  • Väldigt god repeterbarhet.
  • Långtidsstabil provtagning. Provtagningspunkten, det vill säga BAT-spetsen, kräver minimalt med underhåll. Uppföljande provtagning görs med samma kvalitet och förutsättningar som tidigare tester oavsett operatör.
BAT grundvattenprovtagare

Installations instruktioner (PDF)

BAT Grundvattenmanual