Pålspontvägg

Vi lagerhåller de vanligaste diametrarna på ringborrkronor för att kunna installera Pålspontväggar likt S-Wall från Scandia Steel eller RD-pålväggen från SSAB

När man installerar en Pålspontvägg måste man ha ett ringset som är lite större än till en konventionell påle, för att rumma upp utrymme för spontlåstet som är svetsat på utsidan av röret.

Pålspontvägg

Tillgängliga storlekar:

  • RD-Pile Wall: 273mm  ̶  1220mm

 

Tillgängliga PDFer: